IDENTITET

– Emërtimi 

– Dizajn i logos

– Dizajnimi i materialeve të komuinikimit 

EMERTIMI

Kush jeni ju ?

Qka ofroni ju ?

Perzgjedhja e emrit tuaj ! 

LOGO

Elementet vizuale të markës tuaj

Përshtatja e ngjyrës .

Dizajnimi i Logos 

Dizajnimi shabllonit për rrjete sociale 

MATERIALET E KOMUNIKIMIT

Vizitkarta

Fletushka

Katalogje

Kimika

Rroba të punës 

Letra ngjitëse etj.

Scroll to Top